การอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (Thai School Lunch MHS2)

โพสต์22 ส.ค. 2559 00:58โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2559 00:59 ]
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน สพป.มส.2 (Thai School Lunch MHS2) ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2 ภาพเพิ่มเติม