การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

โพสต์12 มิ.ย. 2559 23:45โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2559 23:45 ]
วันนี้ (11 มิถุนายน 2559) นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าอบรม ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จำนวน 250 คน ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 และเขต 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใ
ห้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด/ทฤษฏีแอกเซ็กคลูทีฟ ฟังก์ชั่น เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชุดสื่อและกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างทักษะ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรง ที่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว และควรดูแลลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพราะในอนาคตเราจะต้องส่งต่อบ้านเมืองให้แก่เด็ก และเยาวชนได้ดูแลต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กปฐมวัย พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 13 รุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 จำนวน 5,400 คน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดอบรม 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 ในวันที่12 มิถุนายน 2559 ขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมของคุณครูสังกัด สพป.มส. 2 ทุกท่านที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ภาพเพิ่มเติม