การอบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

โพสต์27 มิ.ย. 2560 23:45โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" บูรณาการค่ายยุวชน "คนคุณธรรม" ปปช.สพฐ.น้อย , ปปช.สพฐ.ชุมชน บูรณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ้งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

         โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียงได้บรรยายพิเศษและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการเรียน ให้ครูนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างซื่อตรง ซื่อสัตย์ ตามหลักคุณธรรม ภาพเพิ่มเติม...
Comments