การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ด้วยระบบ google site

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:20โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ด้วยระบบ google site ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงาน ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments