การอบรมการใช้กระบวนการPLC โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)

โพสต์21 ส.ค. 2562 21:46โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มองหมายให้ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการPLC ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้ : ห้องเรียนคุณภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง C0-5 Step LS PLC ศูนย์แม่คะตวน การจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ คุณภาพของนักเรียน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนจะสำเร็จได้ทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกัน ต้องเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ “แน่วแน่กับเป้าหมาย แต่ยืดหยุ่นกับวิธีการ” คือ มีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ละโรงเรียนอาจจะมีวิธีการแตกต่างกัน แต่ผู้บริหารและครูต้องตั้งเป้าหมายร่วมกัน เลือกลำดับความสำคัญว่าจะยกคุณภาพนักเรียนให้มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร จะเน้นพัฒนาในเรื่องใด และลงมือทำด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ภาพเพิ่มเติม 
Comments