การอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาและครูผู้ให้บริการสอนเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม

โพสต์17 มิ.ย. 2559 21:07โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2559 21:07 ]
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ให้เกียรติเป็นประธาน ในการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาและครูผู้ให้บริการสอนเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม