การอบรมเชิงวิชาการการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:57โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 02:00 ]

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเฮินไตรีสอร์ท อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments