การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งข่าวผ่านโปรแกรม OBEC LINE

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:22โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งข่าวผ่านโปรแกรม OBEC LINE เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรสร สิงหนาท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments