การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน

โพสต์23 มิ.ย. 2559 23:31โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 23:31 ]
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 ให้เกียรติเป็นประธาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม