การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โพสต์8 ส.ค. 2559 00:56โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2559 00:57 ]
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveilance and Promotion Manual (DSPM) ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม