การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

โพสต์23 ม.ค. 2560 02:01โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(คณิตศาสตร์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม...
Comments