การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณฯ (ระดับศูนย์เครือข่าย)

โพสต์7 ก.ค. 2561 11:48โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ
ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 อำเภอ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ทุกโรง มีความรู้ เข้าใจกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อให้ครูแกนนำ ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ ภูมิใจในการทำความดี และร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ความต่อเนื่องและยั่งยืน ภาพเพิ่มเติม
Comments