การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)

โพสต์12 ก.ย. 2559 23:38โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2559 23:39 ]
ในวันที่ 13 กันยายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม