การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

โพสต์17 มิ.ย. 2559 20:37โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2559 20:38 ]
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ให้เกียรติเป็นประธาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2 ภาพเพิ่มเติม