การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซร์ e-learning ด้วย google sites

โพสต์15 ก.ค. 2559 20:41โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2559 20:42 ]
ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เรื่อง การสร้างเว็บไซร์ e-learning ด้วย google sites ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม