การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน

โพสต์2 พ.ค. 2561 01:19โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 1 พ.ค. 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1- 4 พ.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และว่าที่ร.ต.ยิ่ง จันตะมะ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวดกล่าวรายงาน
Comments