การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์23 ม.ค. 2560 22:43โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการบูรณาการเรื่องพลังงาน โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ ชี้แนะ แนวทางต่างๆ ณ ห้องประชุมกลางน้ำโรงแรมมิตรอารี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments