การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

โพสต์23 ม.ค. 2560 23:00โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมพบปะพูดคุยกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) แบ่งเป็น 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม...
Comments