การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครู ด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

โพสต์22 ก.ย. 2559 23:50โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2559 23:51 ]
ในวันที่ 23 กันยายน 2559 นายรองจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครู ด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 การประเมินผลกิจกรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร (ภาพเพิ่มเติม)