การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

โพสต์13 ก.พ. 2562 05:56โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนของโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments