การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์8 มิ.ย. 2561 02:33โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เดินทางไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษาไทย และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร (กพด.)ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments