การอบรมบัญชีจัดสรรงบประมาณการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์2 ก.ย. 2559 01:19โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2559 01:20 ]
การอบรมบัญชีจัดสรรงบประมาณการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง ภาพเพิ่มเติม