การตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์25 มี.ค. 2564 21:39โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยดูแนวโน้มของการพัฒนาและเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม เพื่อการดูและติดตามการจัดการศึกษาระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม โรงเรียนบ้านท่าสองแคว โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ภาพเพิ่มเติม

Comments