การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โพสต์9 ต.ค. 2561 01:52โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย และโรงเรียนบ้านผาเยอ อำเภอสบเมย เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ตามนโยบาย สพฐ. ภาพเพิ่มเติม
Comments