การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

โพสต์28 ม.ค. 2562 02:03โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 23 มกราคม 2562 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา, นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม
Comments