การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์24 ก.พ. 2562 21:01โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยียมโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง และโรงเรียนบ้านดงกู่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน พร้อมนี้ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ภาพเพิ่มเติม
Comments