การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์12 ก.ค. 2561 03:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมนี้ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย ภาพเพิ่มเติม
Comments