การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์12 ก.ค. 2561 02:42โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ภาพเพิ่มเติม

Comments