การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์26 มิ.ย. 2561 20:08โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะเดินทางไปโรงเรียนพื้นที่่่ อ.สบเมย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ.ภาพเพิ่มเติม
Comments