การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์26 มิ.ย. 2561 19:54โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่่ 21 มิถุนายน 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ได้เดินทางไปยังโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสบเมย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และด้านอื่น ๆ ที่เร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ. รวมทั้งรับทราบและหาแนวทางแก้ปัญหาที่โรงเรียนประสบ อาทิเช่น การคมนาคม และน้ำท่วมโรงเรียน เป็นต้น ภาพเพิ่มเติม
Comments