การตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์27 พ.ค. 2561 21:58โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ภาพเพิ่มเติม
Comments