การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์27 พ.ค. 2561 21:55โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ภาพเพ่ิมเติม
Comments