การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:57โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนายธีธัช สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments