การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:51โดยJirawat Kitsawang

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ พร้อมด้วย นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาการพิเศษ ได้รับมอบหมาย จากนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเลขาธิการ กพฐ.มอบหมายให้ นางสุวารี เคียงประพันธ์ และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมมาตรการและแนวทางปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการป้องกันปัญหาขาดแคลนอาหารในช่วงปิดภาคเรียนยาวนาน มาตรการระยะที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Off Line และระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ทั้งนี้ มาตรการและแนวการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
Comments