การตรวจประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน รร.อนุบาลธารทิพย์

โพสต์16 ส.ค. 2559 01:38โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2559 01:38 ]
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 และ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ณ รร.อนุบาลธารทิพย์ อ.แม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม