การติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์3 ก.ย. 2561 02:57โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปติดตาม ตรวจเยี่ยมเพื่อพบปะ พูดคุย และให้กำลังข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม
Comments