การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

โพสต์13 มิ.ย. 2559 21:31โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2559 21:32 ]
ดร.ชัชวาลย์ วัดอักษร พร้อมคณะจาก สพฐ. มาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ในโครงการส่วนขยายผล 50% ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.2 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ภาพเพิ่มเติม