การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP

โพสต์9 มิ.ย. 2560 01:19โดยกีรติ หมื่นใจ
การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดย

นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาพบปะนักเรียนทุน และติดตามโครงการฯ ณ ห้องประชุม บัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments