การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ International supportgroup foundation(ISGF.) Thailand hilltribe education project (HTEP.) Australia - New zealand women's group

โพสต์30 พ.ย. 2559 00:27โดยกีรติ หมื่นใจ
International supportgroup foundation(ISGF.) Thailand hilltribe education project (HTEP.) Australia - New zealand women's group ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments