การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์18 ส.ค. 2559 01:43โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2559 02:30 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม