การทำ mou

โพสต์14 ม.ค. 2564 01:53โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำ MOU การปฏิบัติราชการ ระหว่างนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม


Comments