การทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์15 ก.พ. 2564 01:05โดยsneeporn wongnoi
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. นายสาคร ชูเกียรติ (เดิม)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ สังกัดใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 2. นายปกรณ์ คงแก้ว (เดิม)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใหม่ สังกัดใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 3. นายนภศูล สมวิสัตย์ (เดิม)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่และ สังกัดใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 4. นายอรรถพล เทพจันทร์ (เดิม)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สังกัดใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ต๊อบ 5. นายกมล เครือซุย (เดิม)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สังกัดใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 10 และ6. นายอลงกต จูด้วง (เดิม)ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 10 สังกัดใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

Comments