การเตรียมงานจัดนิทรรศการแสดงผลงงานทางวิชาการ (รร.พื้นที่สูง)

โพสต์9 ธ.ค. 2561 09:13โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโรงเรียนพื้นที่สูง และถิ่นธุรกันดาร ซึ่งสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดขึ้น โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชื่นชนผลงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ พร้อมรับชมการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

Comments