การเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์11 พ.ย. 2561 23:09โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 ศูนย์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะมีพิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 8 พศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศการ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ osop และให้กำลังในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 โดยทั่วกัน ภาพเพิ่มเติม
Comments