การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:57โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 19 สนามสอบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ทั้งนี้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวทางของ สทศ. ในการนี่้จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมดำเนินการให้การจัดสอบเป็นไปด้วยดี ภาพเพิ่มเติม
Comments