การศึกษาดูงาน

โพสต์9 ก.ย. 2561 21:03โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ณ โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีสภาพบริบทที่ใกล้เคียงกันและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีในหลายรูปแบบ ซึ่งคณะศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ขอขอบคุณท่านวิมล แปงติ๊บ ผอ.รร,ข้าราชการครู บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ภาพเพิ่มเติม
Comments