การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

โพสต์22 ส.ค. 2561 20:40โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ โดยการสนับสนุนการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาและการดำเนินงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments