การแสดงโขนตามโครงการ “โขนบนดอย”

โพสต์22 ส.ค. 2561 19:18โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

การแสดงโขนตามโครงการ “โขนบนดอย” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้พร้อมใจกันแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กษิรธารา (อินทรชิตต้องศร) เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments