การรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

โพสต์3 ต.ค. 2559 00:08โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2559 00:08 ]
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธาน การรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม