การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

โพสต์2 พ.ย. 2561 02:25โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา,นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ร่วมกันปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.จำนวน 20 อัตรา ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามคำสั่ง กศจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมนี้บุคลากรในสังกัดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้พบปะพูดคุยและให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments